Disclaimer

Disclaimer website Medior Nu, Senior Later

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Informatie gebruiken

  • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
  • Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
  • Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
  • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Medior Nu, Senior Later is het niet toegestaan tekst, logo’s, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectuele eigendom berust bij Medior Nu, Senior Later.
  • U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Informatie van derden, producten en diensten

  • Op de website van Medior Nu, Senior Later staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.
  • Hoewel Medior Nu, Senior Later zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Geen garantie op juistheid

  • Medior Nu, Senior Later wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
  • Medior Nu, Senior Later garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen.
  • Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Medior Nu, Senior Later te mogen claimen of te veronderstellen.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen, zonder enige voorafgaande mededeling.