Over ons & onze droom

Roselinde van Ravestein en Folkert Soetenga

Even voorstellen

Wij zijn Roselinde van Ravestein en Folkert Soetenga van Medior Nu, Senior Later.
Wij helpen bij het maken van keuzes voor comfortabel en veilig wonen en leven.
Waarom we dat doen? Dat vertellen we op deze pagina.

Roselinde van Ravestein

Roselinde van Ravestein

Jaren geleden deed ik vrijwilligerswerk in een verpleeghuis. Ik hielp mensen ‘s-avonds bij het eten. Met één vrouw maakte ik altijd een praatje. Zij was daar heel blij mee, haar kinderen deden dat niet meer. Wat me opviel: andere bewoners werden jaloers op de aandacht die zij kreeg. Die mensen waren de verbinding met de samenleving kwijtgeraakt. Het maakte indruk om te zien hoeveel bewoners van dat verpleeghuis buiten onze samenleving stonden. Daar is mijn interesse in de ouder wordende mens begonnen. En dan vooral: hoe kan je voorkomen dat je de verbinding met de samenleving (en met jezelf als mens) kwijtraakt. Ik besloot tot een carrièreswitch en ben nu toegepast gerontoloog. Als toegepast gerontoloog houd ik me bezig met ouder worden in al zijn facetten: wonen, welzijn, lichaam & geest, tijdsbesteding en zingeving.

Het is mijn missie om mensen te helpen investeren in comfortabel ouder worden, preventief en op tijd.

Samen met Folkert is het idee voor Medior Nu, Senior Later ontstaan. Bij comfortabel wonen en leven gaat het natuurlijk veel over het huis en producten en diensten die bijdragen aan comfort en veiligheid, maar als toegepast gerontoloog kijk ik ook naar andere levensdomeinen die ervoor zorgen dat je het ouder worden op een positieve manier kunt beleven.

Folkert Soetenga

Folkert Soetenga

“Moeten we ons niet inzetten voor de gemeenschap nu je meer vrije tijd hebt?” Het was een terechte vraag van mijn vrouw waarop ik volmondig ‘ja’ kon zeggen. Vanaf 2014 zetten we ons in als vrijwilliger voor bewoners in Uden. Eerst in wijk Raam en sinds de verhuizing in 2020 naar een toekomstbestendige woning in wijk Dico. Dat geeft een goed gevoel. Ons doel is meer sociale cohesie te creëren.

Hiervoor is netwerk van straatcontactpersonen opgezet. Deze ambassadeurs – de “oren en ogen”- in de wijk – hebben een signalerende functie. Eenzaamheid bij jong en oud, beperkte mobiliteit, overbelasting van mantelzorgers en dementie vragen de meeste aandacht. In contact met bewoners werd ik mij bewust dat veel mensen niet comfortabel en veilig wonen. Dat hun woning (nog) niet levensloopbestendig is. Ook inbraakpreventie, brandveiligheid en verduurzaming zijn thema’s die aandracht vragen.

Bewoners geven te kennen dat het realiseren van een geschikte woning lastig is zonder externe steun. Met veel plezier geef ik die nodige hulp.

Mijn technische expertise zet ik in om de nog fitte medior en de ouder wordende senior te informeren, te motiveren, keuzes te maken en te ondersteunen bij het realiseren van een comfortabele, veilige levensloopbestendige (eigen) woning. Met persoonlijke aandacht en bieden van maatwerk; die twee zijn echt heel belangrijk voor mij.

Onze missie => de reden van ons bestaan

In onze maatschappij ligt veel nadruk op het jong-zijn en het jong-blijven. Daardoor wordt de waarde van ouder worden en van ouder zijn onderschat. Het maakt ook dat er wordt vergeten om vooruit te kijken.

Hoewel de overheid meer en meer de nadruk legt op eigen verantwoordelijkheid van mensen om comfortabel en veilig ouder te worden in eigen huis, wordt hier nog onvoldoende op ingespeeld. Door de ouder wordende mens niet en ook niet door de betrokken instanties.

Wij constateren dat veel mensen hierbij nog een afwachtende houding aannemen of zoekende zijn, en dat commerciële en maatschappelijke organisaties worstelen met integrale aanpak en samenwerking.
Dit vraagt om actie!

MNSL: Voor comfortabel, veilig en duurzaam wonen op maat – Nu & Later 

Onze Visie => waarvoor we gaan.

Medioren en senioren vanuit een integrale benadering aanmoedigen, informeren en assisteren bij comfortabel en veilig ouder worden in een huur- of koopwoning.  Preventief en op tijd!

Dit doen we door thuiswonende medioren en senioren inzicht te bieden in wat er nodig is om comfortabel en veilig te wonen en leven en door hen te helpen dit zelf te realiseren.

Tegelijkertijd pakken we de voortrekkersrol bij het tot stand brengen van een preventief en seniorvriendelijk aanbod in Uden – Veghel – Oss ten behoeve van veerkrachtig ouder worden. Dit doen we door zelf producten en diensten te ontwikkelen en door aanjagen van publiek-private samenwerking.